Humitats per condensació

Problema i causes

Quines són les causes de les humitats per condensació?

Es produeixen per ventilació inadequada o per manca d’aïllament tèrmic. Com a conseqüència apareix la floridura i l’aire malsà, i poden arribar a ocasionar problemes respiratoris.

Les humitats per condensació es manifesten normalment amb els vidres entelats, aire malsà i amb floridura en parets i sostre.

Quines són les causes d’aquestes humitats? Doncs habitualment són causades per una sèrie de factors que s’agrupen en dos àmbits: causes estructurals i ús d’habitatge.

Bomba de vapor: És molt habitual que tot el vapor que produïm a la dutxa s’escampi per tot l’habitatge. Això vol dir que una bomba d’humitat surt del bany per explotar a les parets de la casa. La humitat de la dutxa cal evacuar-la de manera immediata. Et recomano que instal·lis un extractor amb higrostat al bany. Aquest ventilador detecta quan la humitat és alta i extreu el vapor a l’exterior, i no para de funcionar fins que la humitat ha baixat de nou.

També a la cuina es produeix molt vapor, i cal tenir una campana extractora i fer-la servir. I no cal dir dels efectes indesitjats que provoca estendre la roba dins de casa.

Bof: De la mateixa manera al dormitori, simplement amb la respiració, produïm una gran quantitat de vapor. Aquest vapor condensa a les finestres produint baf. Si dormim amb la porta oberta aconseguirem que disminueixi notablement la humitat ambient i molt probablement deixessin de mullar-se els vidres.

Calefacció: I aquí és on s’acostuma a respondre que llavors un té fred. Tot habitatge ha de tenir un sistema de calefacció adequat. Si no en tenim, aleshores passa que adoptem mals hàbits que porten conseqüències indesitjades.

Aïllament tèrmic: En certs casos un pot tenir una bona calefacció, però un mal aïllament tèrmic de les parets de la casa. L’habitatge perd ràpidament la temperatura i la despesa econòmica es fa impossible.

Ventilació: Arribat a aquest punt tendim a mantenir la casa hermètica, a no ventilar. La ventilació és absolutament fonamental si volem tenir una casa sana.

El mode d’ús de l’habitatge, conjuntament amb els elements estructurals, fa que tota la humitat ambient acabi condensant a les parets fredes, i inevitablement apareix la floridura.

Floridura: Arribat a aquest punt, no n’hi ha prou amb millorar el mode d’ús de l’habitatge, sinó que un haurà d’eliminar la floridura. La floridura necessita unes condicions d’humitat elevada per crear-se, però després va colonitzant fàcilment les parets.

És molt important tallar ràpidament i de la manera correcta el problema de la proliferació de fongs per humitat. Una mala tècnica de neteja comporta una extensió encara més gran del problema. Per exemple, si passem un drap humit per les taques d’humitat de les zones afectades, l’únic que aconseguim és estendre encara més les espores dels fongs causats per la humitat per condensació.

Et recomano que vegis el vídeo adjunt de els 7 pecats capitals i que segueixis els consells perquè tu mateix puguis solucionar el problema de les humitats de condensació.

Si malgrat tot segueixes sense solucionar el problema del tot, sàpigues que a Rehabilit fem servir el sistema PURAIR de ventilació mecànica per impulsió per millorar la qualitat d’aire de l’habitatge i reduir enormement el risc d’aparició de floridura.

Vols una solució? Contacta amb nosaltres