Impermeabilització

La solució contra les humitats per filtració

Soluciones para las filtraciones de agua en sótanos

Evitem les filtracions d’aigua a soterranis amb injeccions de resines d’impermeabilització amb les màximes garanties

A Rehabilit som experts en el diagnòstic de les filtracions d’aigua que afecten soterranis. És molt comú observar com a pàrquings de tot Barcelona apareixen entrades d’aigua per les juntes de formigonat. Primer de tot cal entendre la tècnica constructiva que s’ha aplicat per avaluar els punts febles que acaben causant les entrades d’aigua.

Amb els nostres sistema de impermeabilització de soterranis injectem resines aquareactives a les juntes i fissures dels murs de formigó. La resina aquareactiva reacciona amb l’aigua, augmenta més de 10 vegades el volum i tapona les entrades d’aigua.

Per realitzar el tractament mitjançant resines aquareactives el primer que cal fer és realitzar un segellat perfecte de totes les juntes de formigonat per immediatament col·locar els packers injectors que ens permetran injectar les resines especials.

Les resines aquareactives reaccionen amb l’aigua i n’augmenten més de 10 vegades el volum. Equival a posar un tap a la via d’aigua actuant des de l’interior del mur. Aquesta tècnica avançada d’impermeabilització permet obtenir uns resultats excel·lents, molt superiors a qualsevol tècnica convencional que ataca el problema per la cara exterior. Si ataques el problema des de la cara exterior, és molt fàcil que l’aigua acabi guanyant la partida.

A Rehabilit fa més de 40 anys que solucionem els problemes de filtracions d’aigua als soterranis de Barcelona i de tot Catalunya.

Solucions per a les humitats de filtració d’aigua:

 • Obturació de les vies d’aigua
 • Segellat de juntes
 • Impermeabilització de superfícies
 • Restauració del formigó

D’aplicació a:

 • Soterranis
 • Murs pantalla
 • Pàrquings
 • Lloses
 • C claveguerams
 • Dipòsits d’aigua potable
 • Túnels
Vols una solució? Contacta amb nosaltres