Som especialistes en tractaments d'humitats

Rehabilit, S.L. Especialistes en tècniques de rehabilitació d'edificis

Som una empresa constructora fundada en 1898 i des de 1985 ens dediquem exclusivament a la rehabilitació amb tècniques avançades.

Posseïm una sèrie d'especialitats amb tecnologia pròpia, fruit de constant investigació i de la compra i concessió de tècniques europees, la majoria amb patents pròpies.

Les mateixes tècniques que fa temps només es podien aplicar a monuments històrics a causa del seu alt preu, ara les apliquem en la seva majoria a cases particulars i locals comercials. Hem fet evolucionar la tècnica perquè qualsevol persona se'n pugui beneficiar.

Donem la màxima garantia al mateix temps que som totalment competitius.

Com a llista d'especialitats podem citar:

  • Tractament d'humitats de capil·laritat i condensació
  • Tractament de la fusta estructural afectada per corc o termita
  • Aïllament tèrmic per insuflat
  • Restauració de façanes
  • Rehabilitació de monuments

Empreses del grup

Humicontrol Rehabilit
Aislacontrol Alastop

Disposem d'un equip humà amb molta experiència i entusiasme. Estem al servei d'arquitectes, arquitectes tècnics, propietaris i administradors per buscar les solucions més adequades per a cada patologia i cada client. Demani'ns diagnòstic i pressupost sense compromís.

Posseïm la Pòlissa de Responsabilitat Civil i Danys a Tercers amb ASEFA, S.A, Companyia d'assegurances.

Associada a:

  • Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona (fa més de 75 anys)
  • Comissió de Rehabilitació de Catalunya (RIME)
  • Association Europeenne des Entrerprises de Restauration du Patrimoine Architectural (AEERPA)
  • Qualificació empresarial K7-e, la màxima per a la Intervenció en el Patrimoni Monumental
  • Empreses adherides a arbitratge
     
 
 
 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona
 
     
 
 
 
Comissió de Rehabilitació de Catalunya
 
     
 
 
  AEERPA  
     
   
   
  Empreses adherides a arbitratge