Humitats per capil·laritat

Problema i causes

Quina és la causa de les humitats per capil·laritat?

La humitat per capil·laritat es produeix a murs i parets de plantes baixes i soterranis, es crea un ascens de la humitat que prové del subsòl. Aquesta humitat puja per porus i capil·lars evaporant-se finalment a l’atmosfera.

L’aigua que prové del subsòl conté sals dissoltes. A mesura que l’aigua es va evaporant, les sals dissoltes cristal·litzen i es dipositen a l’arrebossat, de manera que aquest es va degradant igual que la pintura.

Molts mètodes s’han provat per amagar les humitats, mitjançant intents d’impermeabilització dels murs i la superfície.

En el millor dels casos s’aconsegueix dissimular temporalment la humitat, però la conseqüència real és l’anomenat “efecte xemeneia”, que fa pujar encara més la humitat per la paret.

D’aquesta manera no se soluciona el problema de la humitat en terres i parets. Al contrari, s’agreuja i s’encareix la solució a causa de la necessitat de tornar a abordar el problema.

Quines són les principals causes?

Les causes de la humitat per capil·laritat, tant a terres com a parets, està en dos principis físics naturals.

1. Absorció capil·lar
Qualsevol líquid contingut en un recipient serà absorbit (i ascendirà) per un tub que s’introdueixi al líquid, aconseguint més o menys altura depenent del diàmetre del tub.
Aquest fenomen és conegut amb el nom de “tensió superficial” i “ròtula de contacte” i es produeix de la mateixa manera als murs i parets on existeix una xarxa infinita de capil·lars. D’aquesta manera, es crea una ascensió de la humitat des del terra cap a la paret.

2. Electro osmosi
L’electro-osmosi es defineix com el moviment d’un líquid sota l’influx d’un camp elèctric, mitjançant una paret porosa.
L’aigua flueix seguint la direcció que parteix del pol positiu i es dirigeix ​​al pol negatiu.
Aquest principi va ser descobert fa més de 200 anys pel físic Reuss. El fenomen es produeix de manera natural dins les parets humides. L’obra de base representa el diafragma porós i el líquid carregat de sals dissoltes és l’electròlit de la pila. La diferència de potencial entre terra i parets, d’entre 0,5 i 0,8 volts, és suficient per mantenir la pila en funcionament.

Rehabilit parteix d’aquests mateixos principis per donar una solució definitiva al problema de les humitats, i així poder treure la humitat de les parets.

Vols una solució? Contacta amb nosaltres