Especialistes en el tractament de tèrmit i corc

Tèrmit i corc
 
Tèrmit i corc
 

El mètode Lignum és molt útil per l'eliminació de la plaga de tèrmits i corcs en la fusta estructural de l'edifici. Malgrat això la còlonia de termites seguiexen existint sota terra i afectant a altres edificis de l'entorn.

Avantatges del sistema SentriTech*

  • Eliminem la còlonia de termites
  • Sense riscos per a l'home ni el medi ambient
  • No representa cap molestia per als ocupants, no requereixen obres

El tractament SentriTech* és un sistema eficaç de lluita contra els tèrmitis, basat en un insecticida, l'hexaflumuró, que pertany a una nova generació de mol·lècules que impedeix el desenvolupament de l'insecte mitjançant la inhibició de la muda.

Les termites obreres consumeixen i transporten el producte a tota la colònia.

Els individus que hagin ingerit suficient quantitat d'insecticida moriran en el moment de la muda.

Poc a poc la població de termites obreres desapareixerà, el que significarà l'eliminació de la colònia, ja que no tindrà qui l'alimenti.

 

Injecció fase 1
Instalación

 

Injecció fase 2
Control

 

Injecció fase 3
Eliminación