Especialistes en el tractament de tèrmit i corc

Tèrmit i corc
 
Tèrmit i corc
 

El mètode Lignum és molt útil per l'eliminació de la plaga de tèrmits, corcs i fongs en la fusta estructural de l’edifici.

Avantatges del sistema

  • Aplicable tant contra termita com contra corc i fongs
  • Eliminar immediatament els elements patògens de la fusta
  • Ideal per a edificis en reformes
  • Ens permet saber l'estat de les bigues

En funció d'una sèrie de paràmetres poder decidir tractar la fusta de forma preventiva o curativa.

L'objectiu del tractament preventiu és protegir la fusta sana dels paràsits de la fusta a base de:

  • Injecció dels caps de biga
  • Pulverització de la superfície de la biga

L'objectiu del tractament curatiu és sanar la fusta eliminant els paràsits de la fusta a base de:

  • Injecció al portell de tota la biga
  • Injecció dels caps de biga
  • Polvorització de la superfície de la biga

El tractament Lignum també actua com a fungicida.

Injecció fase 1
Injecció fase 1

 

Injecció fase 2
Injecció fase 2

 

Injecció fase 3
Injecció fase 3