Especialistes en el tractament de tèrmit i corc

Tèrmit i corc
 
Tèrmit i corc
 

Individus

  Difícilment es deixen veure en estat larvari. Són uns cucs blancs sense potes i de fins a 18mm de tamany.
 

Tipus d'atac

  La fusta atacada pel corc gran presenta una consistència similar a una sorra fina agrumollada. Fàcilment podem esmicolar-ne un tros amb els dits. Normalment és de color terròs. L'atac es centra en l'albura.
     

Soroll

  En condicions de silenci s'arriba a sentir clarament el soroll que produeixen al menjar fusta.
 

Forats de sortida

  Finalitzat el procés larvari es converteixen en escarabats i surten a l'exterior realitzant un forat ovalat d'entre 4 i 6 mm de diàmetre.  • Al corc gran se l’anomena l’Àngel de la Mort. Això és degut a que en les cases es feia silenci quan es vetllava un mort i aleshores s’escoltava clarament el corc gran menjant les bigues.
  • Nom científic: Hylotrupes Bajulus