Especialistes en el tractament de tèrmit i corc

Tèrmit i corc
 
Tèrmit i corc
 

La fusta ha estat històricament un dels materials bàsics emprats en la construcció com a element estructural així com ornamental.

Les propietats de la fusta han demostrat ser excepcionals en quan a la seva resistència i durabilitat. Malgrat tot, cal tenir present que el manteniment és imprescindible per a la bona conservació de tot element constructiu.

Una de les patologies més corrents de la fusta és provocada per la presència de tèrmits, corcs, arna o fongs.

Cada una de les espècies de xylòfags té una biologia diferenciada que implica també diferents efectes sobre la fusta, però en tots els casos significa una pèrdua de massa i resistència que en alguns casos pot arribar a ser crítica.

Els atacs dels paràsits de la fusta requereixen dels mitjans tecnològics més avançats en detecció, anàlisi i tractament. Disposem de personal especialitzat i de les millors tècniques per a tractar tots els casos que es presentin així com per l'elaboració d'informes tècnics.

A Rehabilit disposem també d'una llarga experiència en la realització de pròtesis en elements estructurals d'edificis històrics així com en l'aplicació de reforços estructurals amb fibra de carboni.