Som especialistes en tractaments d'humitats

 
Humitats de filtració
 
diagnostic gratuit

Una vegada diagnosticat el problema recomanem l'aplicació d'una sèrie de tècniques impermeabilitzants basades en productes inorgànics dissenyats a base de conglomerats hidràulics, absolutament i totalment homogenis i compatibles amb el substract, ja sigui formigó, totxo macís o pedra. Els productes estan especialment dissenyats per a garantir la màxima protecció i durabilitat.

Productes impermeabilitzants Rehabilit

Super

Impermeabilitzant de la xarxa capil·lar del formigó, reacciona amb la calç lliure i forma cristalls en l’interior de l’estructura, aplicable en forma de lletada; manualment o per projecció.

Elastic

Revestiment flexible, a base de ciment, per a la impermeabilització d’estructures subjectes a moviment. Resistent a aigües agressives.

Plug

Morter hidràulic, de fraguat ultra ràpid, per obturar vies d’aigua a pressió, en formigó i obra.

Draining

Morter drenant microporós. Permet l’evaporació de la humitat i la contenció de sals en el seu interior.

Repair

Morter hidràulic monocomponent, modificat amb polímers acrílics, de fraguat ràpid, per a la reparació d’estructures de formigó.

Acuareactiva

Resines aquarreactives per a la obturació de vies d’aigua.

 

Cada cas requereix d’un diagnosi personalitzat. No dubti en contactar amb la seva delegació per demanar diagnòstic i pressupost sense compromís.

Disposem de màxima informació tècnica per a arquitectes i professionals.

Filtració abans
Abans

 

Filtració després
Després