Som especialistes en tractaments d'humitats

 
Humitats de filtració
 
diagnostic gratuit

el problema de les humitats de filtració

La humitat per filtracio d'aigua té lloc per filtracions laterals d'aigua i es donen tant en soterranis d'edificis antics com en edificis moderns amb estructura de formigó.

Malgrat s’hagin usat tècniques constructives correctes ens podem trobar amb una sèrie de problemes causats per factors tals com una alta relació aigua/ciment, una compactació deficient, bandes de juntes mal col·locades, fissures de retracció o assentaments diferencials que provoquen la filtracio d'aigua.

La humitat per filtracio s'agreuja amb la presència d'aigua subterrània, pèrdues accidentals d'aigua, atacs químics al formigó, etc.

La conseqüència no és altra que la degradació estructural, l’oxidació del ferro, la disgregació de l’arrebossat, l’entrada d’aigua i evidentment la creació d’un ambient insà per a les persones.

Així ens podem trobar amb:

Humitat per filtració
  

la solució de les filtracions

Solucions per a la humitat de filtració d'aigua:

 • Obturació de vies d’aigua
 • Segellat de juntes
 • Impermeabilització de superfícies
 • Restauració de formigó

D'aplicació en:

 • Soterranis
 • Murs pantalla
 • Lloses
 • Parkings
 • Dipòsits d’aigua potable
 • Clavegueram
 • Túnels
humitat filtracio