Som especialistes en tractaments d'humitats

 
Humitats de filtració
 
diagnostic gratuit

Com a empresa especialitzada en problemes d'impermeabilitzacions freàtiques, cobrim tot tipus de filtracions d'aigua que produeixen humitats a les parets i soterranis, des d'una petita intervenció en una fossa d'ascensor fins a l'obturació de vies d'aigua en parkings.

Les nostres tècniques han estat dissenyades per a solucionar problemes de filtracions d'aigua tals com:

  humitat soterranis edificis antics   filtracions aigua aparcaments  
 
Soterranis d’edificis antics
 
Aparcaments
 
         
  Humitat murs i lloses de cimentacio   Filtracios aigua fosses ascensor
 
Murs de contenció
 
Fosses d'ascensor
 
         
  Filtracios juntes de formigonat   Humitat estructures de contencio
 
Juntes de formigonat
 
Túnels
 
         
  Filtracios diposits aigua   filtracions clavegueram
 
Dipòsits d’aigua
 
Patologies del formigó
 

Les nostres delegacions han estat formades per a diagnosticar i aplicar les tècniques sobre filtracions d'aigua d'Humicontrol amb les màximes garanties.

Amb 30 anys d'experiència hem fet front a múltiples casos de filtracions d'aigua. Des de petites penetracions d'aigua en soterranis de cases particulars fins a greus patologies en túnels.

Particulars, comunitats de propietaris, administradors de finques, així com arquitectes i constructores confien en les nostres solucions per a la humitat de filtració.