Som especialistes en tractaments d'humitats

Dispositiu PURAIR
 
Humitats de condensació
 
diagnostic gratuït

Les humitats de condensació tenen lloc principalment per una inadequada combinació dels següents factors:

Sovint en determinades vivendes apareixen fongs a les parets, a les cantonades i en interiors d'armaris, amb el temps la humitat ambient impregna fins i tot la roba i acaba creant un ambient insà. Les humitats de condensació es manifesten en ocasions amb la presència de baf als vidres que arriben a crear bassals, degut a la condensacio, sota de les finestres. I el que és més greu, els fongs comporten problemes respiratoris importants a les persones que viuen a l'immoble.

Les causes principals del problema d'humitats de condensació hem de buscar-les en la combinació dels següents factors:

Ventilació deficient:

Actualment les vivendes són molt estanques per tal d'evitar les pèrdues de calefacció, però amb això també impedim la renovació natural de forma contínua de l'aire interior.

Mal règim de calefacció:

L'aire calent admet més humitat en forma de vapor que l'aire fred. Una mala regulació de la calefacció amb variacions brusques de temperatura implica problemes de condensació: en parets, finestres, etc.

Aïllament tèrmic deficient:

Parets mal aïllades, ponts tèrmics, fusteries i vidres són punts freds que permeten que la humitat ambient de l'interior de la vivenda passi a estat líquid formant aigua.

 

Com a conseqüència els immobles afectats sofreixen les següents patologies:

Fongs

Els punts negres són la conseqüència visible de la proliferació de colònies de fongs. Es manifesta sovint amb taques ennegrides. Els fongs poden créixer a la vista en llocs com parets o roba. D'altra banda, generalment els fongs també es troben en llocs més amagats –darrera de arrambadors o parets de pladur.

Aire insà i males olors

Els fongs sovint fan olor a tancat. L'aire dels llocs tancats pot estar de 2 a 5 vegades més contaminat que el de l'exterior. Això encara és més greu quan passem prop del 90% del temps en llocs tancats. L'aire poc sà impregna la roba i els diferents elements que hi ha a l'immoble creant una sensació de malestar.

Baf

És habitual que els fongs vagin acompanyats amb presència de baf als vidres i fusteries. L'excés d'humitat ambient crea condensacions, l'aigua arriba a entollar la base de les finestres. Quant més gran és el pont tèrmic i la humitat, més exagerat pot ser el problema.

Excessiu consum de calefacció

Amb l'excés d'humitat es dispara la despesa de calefacció. Per a obtenir una bona sensació tèrmica necessitem incrementar notòriament la temperatura de l'aire. Això dispara la despesa i a la vegada permet a l'aire absorbir més humitat amb la qual cosa passem a tenir més problemes de fongs i baf a les parets degut a les humitats per condensacio.

Malalties respiratòries

Quan tenim una forta presència d'espores de fongs a l'aire, ens trobem amb reaccions al·lèrgiques, episodis d'asma, infeccions, i altres problemes respiratoris per a les persones; especialment nens, ancians i dones embarassades. Quan respiren espores de fongs entren als seus pulmons. Símptomes típics són els problemes respiratoris, congestió al nas i sinus frontal, cremor als ulls, tos seca, coll adolorit, irritació de la pell i mals de cap constants.

Fongs a les parets
Fongs a les parets

 

Baf
Baf

 

Fongs a les vigues
Fongs a les vigues

 

Fongs a les columnes
Fongs a les columnes