Som especialistes en tractaments d'humitats

 
Humitats capil·laritat
 

Amb el nostre sistema MURSEC per electro-òsmosi activa, generem en el mur petites intermitències d'unes dècimes de segon a molt baixa intensitat, de forma que invertim la polaritat existent entre el terra i la paret. Això força que l'aigua ionitzada baixi pels murs cap al subsòl.

El dispositiu antihumitat MURSEC d'electro-òsmosi activa constitueix l'evolució tecnològica de la reconeguda tècnica ERNST-TRABER d'electro-òsmosi foresi.

MURSEC és un dispositiu totalment electrònic que converteix el corrent altern en continu, emetent petits impulsos d'unes dècimes de segon des dels elèctrodes incrustats a la paret fins a la presa de terra.

El dispositiu treballa de forma ininterrompuda fins que la paret queda totalment seca, i des d'aquest moment passa a un estat de monitorització. Els tractaments amb la tecnologia MURSEC gaudeixen de la garantia que venim donant des de fa més de 30 anys.

MURSEC aplica les mateixes lleis físiques que regeixen els fenòmens naturals causants de les humitats, amb l'objectiu de solucionar-les. Sense fer servir productes químics, i amb la màxima eficàcia i garantia. A més, ofereix uns preus encara més competitius.

No hi ha cap risc per a les persones, els animals ni les plantes, i no requereix manteniment.

els 4 avantatges de mursec

Intervenció mínima en parets i murs: Es realitza una perforació cada 2 metres i únicament per una de les cares del mur.

No importa la composició ni la gruixària del mur: Assequem qualsevol tipus d'humitats per capil·laritat a parets i murs per més gruixuts i heterogenis que siguin.

Garantia i experiència: Llarga experiència en tractataments d'humitats a tota Europa.

Econòmic: La rapidesa de la instal·lació ens permet un gran estalvi de ma d'obra que es tradueix en uns preus molt competitius.