Som especialistes en tractaments d'humitats

 
Humitats capil·laritat
 

Eel dispositiu MURSEC ECO d’electr-òsmosis inalàmbrica emet un senyal que anul·la el camp electroestàtic del mur, permetent una inversió de la polaritat entre terra i paret. Això fa que l’aigua ionitzada baixi a través del mur fins al subsòl.

MURSEC ECO d’electro-òsmosis inalàmbirca és un dispositiu completament electrònic, basat el la tecnologia IR que actua sobre un radi d’acció definit permetent l'eliminació de la humitat i, en conseqûència, l'assecament de parets, murs i terra, evitant que la humitat remonti un altre cop en el futur. I tot això s'aconsegueix sense perforacions, cables ni elèctrodes.

El dispositiu MURSEC ECO de electro-òsmosis inalàmbrica constitueix una segona evolució tecnològica, després de la coneguda tècnica MURSEC d’electro-òsmosis activa, que va evolucionar partint de la tècnica TRABER d’electro-òsmosis foresi.

Seguim treballant igualment amb el provat sistema MURSEC d’electro-òsmosis activa, amb el qual instal·lem un conjunt d’elèctrodes i preses de terra. Els nostres tècnics especialitzats li aconsellaran sobre quin és el sistema adient per al seu cas.

La tecnologia MURSEC ECO ha estat contrastada amb milers d’actuacions realitzades a Espanya, Alemanya i la resta d’Europa. Totes les nostres actuacions ofereixen la mateixa garantia per companyia d’assegurances (que és única en el sector), i que venim oferint des de fa més de 30 anys.

Els sistemes antihumitat MURSEC i MURSEC ECO apliquen les mateixes lleis físiques que regeixen als fenòmens naturals causants de la humitat, amb l'objectiu solucionar-les. No fem servir productes químics, i oferim uns preus igualment competitius.

No existeix risc de cap mena per a persones, animals ni plantes, i no es fa necessari cap manteniment. Comptem amb el certificat IGWL Institut d’Alemanya, que ens atorga la màxima seguretat ambiental.


els 5 avantatges de mursec eco

Sense necessitat d’obres: El dispositiu MURSEC ECO s’instal·la de forma ràpida i neta. Al no fer perforacions en el mur no debilitem l’estructura.

Plantes baixes, soterranis i paviments: igualment eficaç per al tractament de soterranis i paviments.

No importa la composició ni la gruixària del mur: Assequem qualsevol tipus de mur per més gruixut i heterogeni que sigui.

Garantia i experiència: Garantia per companyia d’assegurances (única a España). Llarga experiència a tota Europa.

Econòmic: La rapidesa d’instal·lació ens permet un gran estalvi de mà d’obra que es tradueix en uns preus molt competitius.