Som especialistes en tractaments d'humitats

Humitats capil·laritat
 
Humitats capil·laritat
 
diagnostic gratuït

La humitat capil·lar és la que prové de l'aigua que puja per l'interior de les parets, a través dels porus i capil·lars, partint de la base dels murs.

Les causes de la humitat per capil·laritat en parets i terres es troben en dos principis físics que actuen a la natura. Les tècniques de Rehabilit es basen en aquests dos mateixos principis per donar una solució definitiva al problema de les humitats per capil·laritat.

1- Absorció capil·lar

   
Qualsevol líquid que es trobi contingut en un recipient serà absorbit per un tub que s'hi hagi introduit, assolint una altura diferent depenent del diàmetre del tub.

Aquest fenomen es coneix  com a "tensió superficial" i "ròtula de contacte", i es produeix igual en els murs on hi ha una xarxa infinita de capil·lars, creant d'aquest forma una ascensió de la humitat des del terra cap a les parets.
 
 
 
humitat terres

 

2- Electro-òsmosi

   
L'electro-òsmosi és el moviment d'un líquid sota la influencia d'un camp elèctric, a través d'una paret porosa.

L'aigua flueix passant des del pol positiu cap al negatiu.

Aquest principi fou descrit fa més de 200 anys pel físic Reuss. Aquest fenomen es produeix de forma natural dins de les parets humides. L'obra de base constitueix el diafragma porós i l'aigua carregada de sals dissoltes representa l'electròlit de la pila. La diferencia de potencial  entre el terra i les parets, d'entre 0,5 i 0,8 volts, és suficient per a mantenir aquesta pila en funcionament.
 
 
 
treure humitats parets