Som especialistes en tractaments d'humitats

Humitats capil·laritat
 
Humitats capil·laritat
 
diagnostic gratuït

Durant més de 30 anys d'experiència ens hem enfrontat a tots els casos possibles. Gràcies a les nostres tècniques solucionem la humitat en murs i parets, humitats en formigó, humitat sen cases i locals, així com les humitats en qualsevol tipus d’edifici històric. Aquests que esmentem són només alguns dels exemples de patologies relacionades amb les humitats per capil·laritat.

 

  Humitat a la paret   Humitat en murs  
 
Masia
 
Monument
 
         
Paret amb humitat   Humitat a la paret
 
Efecte xemeneia
 
Local comercial
 
         
Humitat a la paret   Humitat en murs
 
Casa particular
 
Vestíbul