Som especialistes en tractaments d'humitats

Humitats de capil·laritat
Humitats de capil·laritat Humitats de capil·laritat

Humitats en murs i parets sense aïllament, procedents de plantes baixes i soterranis.

Les humitats per capil·laritat es produeixen en parets de soterranis o de plantes baixes, en les quals no existeix prou aïllament. Com a conseqüència, la humitat puja des del subsòl.

 
 
 
 
Humitats de condensació
Humitats de condensació Humitats de condensació

Humitats produïdes per problemes de ventilació o d'aïllament deficient.

La condensació es manifesta en forma de vidres entelats, males olors i fongs. I encara més preocupants són els efectes sobre les persones de l'aire humit, viciat i insalubre.

 
 
 
 
Humitats de filtració
Humitats de filtració Humitats de filtració

Humitats produïdes per filtacions laterals d'aigua, típiques de soterranis.

Rehabilitl ofereix solucions per a les humitats de filtració, com la obturació de vies d'aigua, el segellat de juntes, la impermeabilització de superfícies i la restauració del formigó.